התפתחות קוגניטית ומוטורית דרך משחק

התפתחות קוגניטיבית ומוטורית דרך משחק

המשחק אינו רק כלי מהנה, אלא גם מרכיב חיוני בהתפתחותו של הילד.

תוך כדי משחק משפר הילד את יכולותיו החברתיות, המוטוריות והגופניות, כמו גם את היכולות הרגשיות שלו.

המשחק מאפשר לילד להפנים לראשונה נורמות חברתיות, להתנסות ולתרגל אותן, ללא כל לחץ מיותר ובדרך חווייתית.

כמו כן, המשחק מאפשר לילד לאמן את החושים שלו, ונחשב על ידי טובי החוקרים בעולם כדרך האידיאלית להעצמה של הילד.

גלו כעת כיצד משחק תורם לילדינו ומאפשר לו להתפתח באופן תקין.

מה לומד הילד תוך כדי משחק

במהלך המשחק לומד הילד לשלוט בתנועותיו, בחושיו ומשפר מבלי להרגיש את המוטוריקה שלו.

כאשר הילד ממשש חפצים שונים הוא לומד את צורותיהן ואת המרקם שלהם (חלק, מחוספס).

כאשר חפצים מסוימים מגיבים לילד, בשינוי צליל לדוגמא, הוא לומד לראשונה את אלמנט הסיבה והתוצאה.

כאשר הילד נוהג לו בתלת האופן שלו (תלת אופן מתקפל לפעוטות), הוא חש לראשונה את השתנות הסביבה וכך משפר את המוטוריקה הגסה שלו ואת תפיסת המרחב שלו.

ניתן לומר כי כמעט מכל משחק מפיק הילד אספקטים מסוימים, שלנו המבוגרים נראים כבר סטנדרטים…

מה מפריד בין משחק ולמידה

הילד זקוק למשחק הן מבחינה רגשית והן מבחינה לימודית.

כך שלמעשה כמעט ולא ניתן לעשות הפרדה בין שני חלקים אלו, כי משניהם הילד מפיק את צרכיו הראשונים.

החוקר והמחנך המפורסם גדעון לוין, הגדיר את המשחק והלמידה כדבר הוליסטי, כזה שאין אפשרות מעשית ותיאורטית להפריד ביניהם.

זאת, משום שלמשחק תפקידים משמעותיים במספר אלמנטים הדרושים להתפתחות התקינה של הילד.

בין אלמנטים אלו ניתן למנות את התרומה הקוגניטיבית, הרגשית, הגופנית והחברתית.

משחקים ותרומה קוגניטיבית

המשחק מציב אתגרים מחשבתיים עבור הילד ובתוך כך מעלה את רמת המורכבות שעמה הוא צריך להתמודד.

כאשר הילד משחק, הוא מפנים לראשונה את חשיבותה של החשיבה העצמאית לצורך פתרון בעיה ומסיק לראשונה מסקנות מחוויות חיוביות ושליליות.

הילד משפר גם את היכולות האנליטיות שלו בכך שהוא משווה, מודד וחש חפצים שונים, בצבעים ובצורות גאומטריות שונות.

תרומה רגשית

למשחק תרומה רגשית המתבטאת בכך שהיא מפיגה את בדידותו של הילד ויוצרת לו עולם אישי מלא תוכן.

המשחק מאפשר לילד לפתח את הדמיון שלו, כמו גם את מידת היצירתיות שלו.

כאשר הילד חוזר על פעולה כלשהי וזו מביאה לו הצלחה, הוא חש טוב עם עצמו וכך מעלה את ביטחונו העצמי ואת הערך האישי שלו.

העדויות בדבר החשיבות הרגשית של המשחק הינן רבות, ונתמכות בידי הגורמים המקצועיים ביותר ובכללם פרופסור שרה סמילנסקי אשר הקדישה את ספרה "המשחק הסוציו-דרמטי" לכך.

תרומה מוטורית

המשחק משיג שיפור ואימון בכל טווח הפעולות המוטוריות.

זה מתחיל בפעילות מוטורית גסה, הבאה לידי ביטוי בשלל משחקים המתרגלים ריצה ויציאה מהמקום, וממשיך ביכולת לשלוט בעזרת הפדלים והכידון באופניים.

ניתן כאמור לעבוד גם על המוטוריקה העדינה בעזרת משחקים ופעילויות אשר שמות דגש על קשר היד-עין ,כל זאת ללא לחץ ותוך גרימת הנאה לילד.

קשר עין יד: תלת אופן לילדים

תרומה גופנית

למשחק תרומה ישירה על שריריו ויכולותיו הגופניות של הילד.

במשחק אנו נותנים דרור ליכולת הפיזיות שלו. בתוך כך, מחקה הילד את ההורים ואת חבריו בריצה, בקפיצה ובשלל פעולות גופניות שונות המאפשרות התפתחות תקינה של השלד והעצמות, כמו גם שיפור הביטחון העצמי של הילד.

תרומה חברתית

המשחק חשוב ביותר להתפתחות הרגשית והסוציאלית של הילד.

דרך המשחק לומד הילד לשמור על החוקים ,לגלות סבלנות ולהתנהג באופן ראוי בזמני רווח והפסד.

המשחק תורם גם לקשירת קשרים חברתיים עם ילדים אחרים ומאפשר לילד לבלות זמן ממושך בחברת אחרים, דבר המכין אותו לבית הספר ולגן.

ניתן לראות כי המשחק הינו חיוני להתפתחות התקינה של ילדינו וכי מלבד ההנאה הרגעית הוא מספק תרומה ארוכת טווח.